Normatīvie dokumenti
Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.129 ir apstiprināts „Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam” (turpmāk – Plāns).Plānā noteiktais mērķis ir „mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti, un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē“. Plāns satur transporta sistēmas esošā stāvokļa analīzi un nākotnes prognozes. Plānā ir iekļauts arī rīcības virzienu izpildes laika grafiks un nepieciešamo resursu uzskaitījums. Rīcības virzieni apvienoti šādās grupās:
  1. Inovācijas, pētījumi, attīstība;
  2. Administratīvās kapacitātes stiprināšana un informatīvie pasākumi;
  3. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveide;
  4. Elektrotransportlīdzekļu iegādes stimulēšana.
Arnis Bergs, BIMAB

Elektromobilitātes attīstības plāns 2014. – 2016. gadam

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766