jaunumi

Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” pirmā posma realizāciju, kura ietvaros paredzēts izvietot ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai to tuvumā, CSDD izsludinājusi iepirkumu “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”.

Konkursa rezultātā plānots noslēgt līgumu par uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un  inženiertīklu būvprojektu izstrādi,  kā arī nodrošināt to autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/par_csdd/uznemums/iepirkumi/?doc=3421

 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766