Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” pirmā posma realizāciju, kura ietvaros paredzēts izvietot ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai to tuvumā, CSDD izsludinājusi iepirkumu “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”.

Konkursa rezultātā plānots noslēgt līgumu par uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un  inženiertīklu būvprojektu izstrādi,  kā arī nodrošināt to autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/par_csdd/uznemums/iepirkumi/?doc=3421