jaunumi

bilde

Saskaņā ar 2016. gada 11. aprīlī noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanu, CSDD veic nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla izveidošanu, kas sastāvēs no vienmērīgi izvietotām ātrās uzlādes stacijām visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu, ka ar elektromobiļiem varētu brīvi pārvietoties visā valsts teritorijā. Uzlādes staciju tīkla izveidošana norisinās vairākos posmos, kas ietver elektromobiļu uzlādes staciju uzstādīšanu gan uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai tiešā to tuvumā, gan uz TEN-T ceļus savienojošiem reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

Īstenojot projekta pirmo kārtu ir izstrādāti uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbībai nepieciešamo elektropieslēgumu izbūves būvprojekti. Šobrīd ir uzsākta pirmo 30 uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo elektropieslēgumu izbūve. Pēc vietu izbūves paredzēts uzsākt uzlādes staciju “Chargemaster ULTRACHARGER 500S” piegādi un montāžu. Uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un montāžas darbus veic  SIA “RECK”. Ja darbi ies kā plānots, tad līdz 2018. gada vidum būs 70 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem un lielākajās apdzīvotās vietās.

Uzlādes staciju uzstādīšanas vietas un to skaitu reģionālo ceļu tīklā un lielākajās apdzīvotās vietās, ko paredzēts uzstādīt projekta otrajā posmā, ir noteicis uzņēmums SIA “PricewaterhouseCoopers”, izvērtējot iedzīvotāju blīvumu, satiksmes intensitāti u.c. Izmantojot pētījuma rezultātus CSDD strādā pie otrajā posmā paredzēto uzlādes staciju atrašanās vietu saskaņošanas, lai varētu uzsākt uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbībai nepieciešamo elektropieslēgumu projektu izstrādi.      

Kopumā ERAF līdzfinansēto projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada janvārim. 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766