jaunumi

bilde

Saskaņā ar 2016. gada 11. aprīlī noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanu, CSDD veic nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla izveidošanu, kas sastāvēs no vienmērīgi izvietotām ātrās uzlādes stacijām visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu, ka ar elektromobiļiem varētu brīvi pārvietoties visā valsts teritorijā. Uzlādes staciju tīkla izveidošana norisinās vairākos posmos, kas ietver elektromobiļu uzlādes staciju uzstādīšanu gan uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai tiešā to tuvumā, gan uz TEN-T ceļus savienojošiem reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. 

Projekta pirmajā kārtā ir izbūvētas pirmās 30 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas, kā arī uzsākta nākamo 40 uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo elektropieslēgumu izbūve. Paralēli notiek darbs pie elektromobiļu uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrādes, kas nodrošinās gan staciju vadību, gan informāciju elektromobiļu lietotājiem par uzlādes staciju pieejamību, gan norēķinus par elektromobiļu uzlādi. Atbilstoši projekta realizācijas gaitai, uzlādes staciju vadības un monitoringa sistēmas testus paredzēts uzsākt līdz maija beigām, bet pilnībā sistēmu paredzēts pabeigt līdz jūnija beigām.

Pamatojoties uz veiktā pētījuma par uzlādes staciju izvietojumu uz reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000, ir uzsākts darbs pie nākošās kārtas uzlādes staciju vietu izvēles un tuvākajā laikā paredzēts izsludināt iepirkumu par šo uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo elektropieslēgumu būvprojektu izstrādi. Šo uzlādes staciju izbūvi plānots veikt 2019.gadā. Kopumā ERAF līdzfinansēto projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada janvārim.

 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766