Turpinot informēt par elektrotransportlīdzekļiem (ETL), sniedzam informāciju par 2017.gada otrajā ceturksnī Latvijā reģistrētajiem ETL.

Šo trīs mēnešu laikā reģistrēts 31 ETL. No tiem: 25 vieglie auto, 1 motocikls, 3 mopēdi un 2 autobusi. Pavisam Latvijā 2017. gada 1. jūlijā reģistrēti 366 elektrotransportlīdzekļi.

Kopējais uzskaitē esošo elektrotransportlīdzekļu skaits:

ETL skaits 2.cet.2017

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

2017. gada 2. ceturksnī reģistrētie jaunie transportlīdzekļi:

2.cet.2017 reg jauni TL

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

Sīkāka informācija par Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem atrodama ŠEIT.