Turpinot informēt par elektrotransportlīdzekļiem (ETL), sniedzam informāciju par 2018.gada pirmajā ceturksnī Latvijā reģistrētajiem ETL.

Šo trīs mēnešu laikā reģistrēts 21 ETL. No tiem: 20 vieglie auto un 1 mopēds. Pavisam Latvijā 2018. gada 1. aprīlī reģistrēti 427 elektrotransportlīdzekļi.

Kopējais uzskaitē esošo elektrotransportlīdzekļu skaits:

2018 1.cet uzskaitē esošie ETL

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

2018. gada 1. ceturksnī reģistrētie jaunie transportlīdzekļi:

 2018. 1.cet reģistretie jaunie TL

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

Sīkāka informācija par Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem atrodama ŠEIT.