Turpinot informēt par elektrotransportlīdzekļiem (ETL), sniedzam informāciju par 2018.gada trešajā ceturksnī Latvijā reģistrētajiem ETL.

Šo trīs mēnešu laikā reģistrēti 41 ETL. No tiem: 36 vieglie auto, 3 mopēdi, 2 autobusi un viens motocikls. Pavisam Latvijā 2018. gada 1. oktobrī reģistrēti 520 elektrotransportlīdzekļi.

Kopējais uzskaitē esošo elektrotransportlīdzekļu skaits:

 Uzskaite esosie TL 3.cet.2018

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

2018. gada 3. ceturksnī reģistrētie jaunie transportlīdzekļi:

 2018.gada3.cet reg jauni ETL

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

Sīkāka informācija par Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem atrodama ŠEIT.